STAFF

STAFF

Name Qualification Post Photo
Mrs.Jayashri Haridas Bairagi M.Pharm Principal
Mr.Sachin Haribhau Lanjewar M.Pharm Lecturer
Mr.Gajanan Tulshiram Daphal M.Pharm Lecturer
Gadekar Varsha Vishnu M.Pharm Lecturer
Mr.Vilas Shivaji Sawle M.Pharm Lecturer
Chandanshive Snehal Nagsen M.Pharm Lecturer
Mr.Deepak Yadavrao Bhojne M.Pharm Lecturer
Mr.Shrikant Madhekar M M.Pharm Lecturer
Mr.Sharad Sadashiv Joshi M.Pharm Lecturer
Mr.Shaikh Ubaid Rafeeque M.Pharm Lecturer

Copyright © 2019 Created By Webgrowdesign